Trombocytopenie

Met professor Schutgens, ter voorbereiding op het MKSAP onderwijs van woensdag 13 juni 2018.

Mijn differentiaal diagnose m.b.t. trombocytopenie

Pseudo-trombocytopenie, congenitaal (waaronder von Willebrand ziekte type 2b), virale infectie (EBV, CMV, rubella, dengue, HIV, HCV), toxisch medicamenteus (waaronder quinine [bitter lemon], heparine [HIT]), foliumzuur of vitamine B12 deficiëntie, hypo- of hyperthyreoïdie, redistributie bij hypersplenisme, myelodysplastisch syndroom, lymfoproliferatieve aandoeningen met beenmerg infiltratie, systemische auto-immuun aandoening (SLE, anti-fosfolipiden syndroom), TTP, diffuus intravasale stolling, immuun trombocytopenie (per exclusionem).

De 4T score: zie MDCALC

Zie ook de UMC richtlijn m.b.t. HIT, de richtlijn trombotische microangiopathie 2016, de UMC richtlijn diffuus intravasale stolling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *