Lung stress en strain

Lung stress = de op de long toegepaste kracht om een vervorming tot stand te brengen = transpulmonale druk (ΔPL).

Lung strain = mate van vervorming van long t.o.v. FRC onder invloed van specifieke druk.

  • Statische strain = PEEP-geïnduceerde volume toename / FRC
  • Dynamische strain = teugvolume / FRC
  • Totale strain = statische + dynamische strain

Bij een totale strain > 2.0 (misschien zelfs vanaf 1.5) ontstaat altijd VILI.

De long specifieke elastantie relateert lung strain aan lung stress, omdat deze elastantie onveranderd blijft in de luchthoudende delen van de ARDS long (Chiumello et al, AJRCCM 2008).

Strain = ΔPL / 13.5 (long specifieke elastantie)

Met andere woorden: voor elke toename van ΔPL met 13.5 cmH2O neemt het longvolume toe met 1x de FRC. Deze lineaire relatie lijkt in ieder geval te blijven bestaan bij een PEEP tussen de 5 en 15 cmH2O en een teugvolume van 6 tot 12 ml/kg IBW (Chiumello et al, AJRCCM 2008).