Status na reanimatie

Medische Snippers is nieuw leven ingeblazen! Waar het in het verleden tijdens mijn opleiding interne geneeskunde met name de podcast bevatte gericht op internistische vraagstukken, zal het vanaf nu een combinatie gaan zijn tussen korte samenvattingen in de vorm van blog posts en in de toekomst hopelijk ook weer podcast afleveringen. Gezien mijn inmiddels specialisatie tot intensivist zullen de onderwerpen zich ook meer op dit gebied bevinden.

Inspiratie tegen eind expiratoire occlusie

Volgens onderzoek van Bertoni et al (Crit Care 2019) kan de druk die door een patiënt gegenereerd wordt tijdens een occlusie (ΔPocc) gebruikt worden om de mate van diafragma contractie (Pmus) en dynamische transpulmonale driving pressure (ΔPL,dyn) in te schatten. Belangrijk is dat patiënt vooraf niet wordt ingelicht over de occlusie, zodat er een normale adempoging wordt gedaan.

Continue reading “Inspiratie tegen eind expiratoire occlusie”