Inspiratie tegen eind expiratoire occlusie

Volgens onderzoek van Bertoni et al (Crit Care 2019) kan de druk die door een patiënt gegenereerd wordt tijdens een occlusie (ΔPocc) gebruikt worden om de mate van diafragma contractie (Pmus) en dynamische transpulmonale driving pressure (ΔPL,dyn) in te schatten. Belangrijk is dat patiënt vooraf niet wordt ingelicht over de occlusie, zodat er een normale adempoging wordt gedaan.

Op basis van hun metingen vinden zij de volgende correlatie tussen ΔPocc, Pmus en ΔPL,dyn:

Pmus = -3/4 * ΔPocc
ΔPL,dyn = (Piekdruk – PEEP) – 2/3 * ΔPocc

Bedenk dat ΔPocc negatief is, dus de formule komt intuïtiever neer op:

Pmus = 3/4 * absolute waarde(ΔPocc)
ΔPL,dyn = (Piekdruk – PEEP) + 2/3 * absolute waarde(ΔPocc)

Bij pressure support is bovendien (Piekdruk – PEEP) simpelweg gelijk aan de ingestelde mate van pressure support, want piekdruk = PEEP + pressure support.

Op basis van verschillende afkapwaarden komen zij dan aan de volgende sensitiviteit en specificiteit m.b.t. de aanwezigheid van potentieel schadelijke Pmus en ΔPL,dyn:

Aan de hand hiervan stellen ze het volgende stroomdiagram voor:

Gezien de in het artikel getoonde Bland-Altman plot zal de voorspelling m.b.t. de aanwezigheid van een potentieel schadelijk hoge Pmus en ΔPL,dyn zeer waarschijnlijk kloppen bij evident hoge en lage voorspelde waarden. Rondom de afkapwaarden (Pmus ~ 13-15 cmH2O en ΔPL,dyn ~ 16-17 cmH2O) blijft het de overweging waard om een oesofageale drukmeting uit te voeren.

De afkapwaarden zijn overigens gekozen o.b.v. normaalwaarden bij proefpersonen en experimenteel onderzoek. Zie deze copy-paste uit Supplemental file 1:

  • First, during resting quiet breathing and during successful weaning trials, Pmus ranges between approximately 4 to 10 cm H2O and ΔPL,dyn ranges between 4-8 cm H2O [4-6]. This circumstantially sorts this range of values as a level of inspiratory effort that is safe and generally well-tolerated over long periods of time.
  • Second, in mechanically ventilated patients, maximal inspiratory pressure is often markedly reduced (in the range of 30-40 cm H2O) [7,8] such that Pmus levels exceeding 10-15 cm H2O are likely to reach a value of respiratory muscle tension-time index consistent with fatigue or injury (assuming an I:E ratio of 1:3 or lower) [9,10].
  • Third, recent observations suggesting that diaphragm thickening fraction levels above 30% (near the upper limit of values observed during resting breathing) are associated with increases in diaphragm thickness and prolonged mechanical ventilation [11].
  • Fourth, because the specific elastance of unaffected (‘baby’) lung is approximately 13 cm H2O, ΔPL,dyn (a measure of lung stress) in the range of 15 to 20 cm H2O reflects lung strain values of approximately 1.2 to 1.5 [12]—limits of lung strain tolerated in experimental studies of lung injury [13,14]. Some data suggest that ΔPL,dyn above 20 cm H2O are associated with a high risk of death in patients with severe ARDS [15]; other data suggest even more conservative thresholds for excessive lung stress (≥10 cm H2O) [16].