Luchtweg collaps bij ARDS

Bij 25% van ARDS patiënten is er sprake van luchtwegcollaps bij lage PEEP. Hierdoor is er mogelijk sprake van overschatting van de driving pressure:

Bovenstaande zijn low-flow PV-curves zoals hier beschreven. De eerste drie grafieken zijn van eenzelfde patiënt, met verschillend ingestelde PEEP. Zoals blijkt is de eerste 15 cmH2O aan druk nodig om de luchtwegen te openen, en dit dient dus niet meegenomen te worden in de berekening van de driving pressure. Dit in tegenstelling tot de laatste PV-curve van een andere patiënt, waarbij geen sprake is van luchtweg collaps en elke drukverhoging direct leidt tot toename van volume.

Hoewel bovenstaand fenomeen ook gezien zou kunnen worden bij atelectase, lijkt het hier in ieder geval in een deel van de gevallen te gaan om collaps van de bronchiaalboom: