“Super syringe” PV-curve

Om een idee te krijgen bij welke druk er mogelijk sprake is van atelectase en hyperinflatie kan een pressure-volume curve gemaakt worden door een kleine hoeveelheid lucht de long in te blazen, de druk te meten, nog wat meer lucht in te blazen, de druk weer te meten, enzovoorts. Dit kan gedaan worden met een zeer grote spuit, de zogenaamde “super syringe”:

Makkelijker echter is de ventilator dit voor je te laten doen. Zoals aangetoond door Kondili et al is de PV-loop tijdens een volume gecontroleerde inspiratie met zeer lage flow even betrouwbaar als die van de super syringe methode.

De instellingen:

  • Modus: volume gecontroleerd (constante flow noodzakelijk)
  • Frequentie: 5x/min
  • Teugvolume: 500 mL
  • I:E ratio = 4:1

Hierdoor ontstaat een flow van 3 L/min en duurt een enkele inspiratie ongeveer 10 seconden. Aangezien de luchtwegweerstand bij een dusdanige flow verwaarloosbaar is, is de resulterende PV-curve een goede afspiegeling van compliantie, recrutering en hyperinflatie. De patiënt moet gedurende deze tijd uiteraard volledig passief blijven.

De resulterende PV-loop ziet er globaal als volgt uit:

Het lower inflection point is de druk waarbij het volume duidelijk begint toe te nemen toeneemt. Met andere woorden, de druk tot aan dit punt is met name nodig om luchtweg collaps / atelectase te openen.

Het upper inflection point is de druk waarbij het volume duidelijk minder toeneemt bij verdere drukverhoging. Met andere woorden, de compliantie van de longen neemt vanaf deze druk af wat duidt op hyperinflatie van de alveoli.

Dus:

  • Lower inflection point = minimale PEEP om derecruitment / luchtwegcollaps te voorkomen.
  • Upper inflection point = maximale plateaudruk aangezien er zich vanaf deze druk hyperinflatie voordoet.